Dataskydds- och integritetspolicy för Trupayers AB

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. 

1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress. 

Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analys, registrering och lagring.  

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning. 

2. Trupayers AB är personuppgiftsansvarig

Trupayers AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

3. Vilka typer av information samlar vi in?

När du registrerar dig via ett formulär, ansöker om Trupayers Mastercard, använder vår chatt-funktion eller besöker vår hemsida kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om olika personuppgifter, inkluderande, men inte begränsat till nedanstående exempel: 

 • Personnummer 
 • Namn 
 • Adressuppgifter 
 • Telefonnummer 
 • E-postadress 
 • Teknisk data: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. 

4. Information från andra källor

När du samtycker, exempelvis genom att teckna avtal för Trupayers Mastercard, till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på offentligt tillgänglig information, eller information som finns tillgänglig via exempelvis Facebook och Google, kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med bransch, ytterligare kontaktinformation, information om tidigare arbetsplatser eller arbetstitel mm. Är du kund till oss kan vi komma att komplettera dina uppgifter med ytterligare kontaktinformation som du har registrerat hos oss via exempelvis HelpDesk. 

5. Hur använder vi informationen?

 • Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden avseende de produkter och tjänster som vi förmedlat till dig.
 • Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.
 • Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan (6.) samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre erbjudande och bättre service.
Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom länk i nyhetsbrev.

6. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

Lämnar du ditt samtycke för direktmarknadsföring i samband med att du prenumererar på våra nyhetsbrev ger du oss tillåtelse att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
 • Vi skickar direktmarknadsföring till dig via e-post om våra produkter
 • Du prenumererar på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

7. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi data.
Har du en aktiv dialog med oss sparas dina uppgifter i 24 månader från den senaste interaktionen; därefter gallrar vi den data vi har registrerat om dig. En aktiv dialog definieras som att du under de senaste 24 månaderna har interagerat med Trupayers AB eller representanter från Trupayers AB via telefon, genom att använda ditt Trupayers Mastercard, besvara e-post, ladda ner material på webbplatsen eller registrera dig via ett formulär.

Har du samtyckt till behandling av dina personuppgifter i samband med att du tackat ja till regelbundna mejlutskick fortsätter vi behandling av dina personuppgifter till det att du avslutar din prenumeration. Därefter lagrar vi dina personuppgifter i 24 månader innan vi gallrar data.

I fallet att du är anställd på ett företag som är kund till oss behandlar vi din data inom ramen för kundvård. För aktiva kundrelationer behandlar vi din data till dess att (1) du avslutat din anställning på företaget, eller att (2) företaget inte längre har en aktiv kundrelation med oss. När en kundrelation avslutats går vår lagring och behandling av dina uppgifter över till samma villkor som beskrivet i de två föregående styckena. Avslutar du din anställning på företaget ansvarar du själv för att meddela oss på angivna kontaktuppgifter så att vi kan gallra dina uppgifter.

8. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget som arbetar på avdelningarna för marknad, sälj och säljutveckling samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Finns det en pågående sälj- eller kunddialog mellan dig, oss och någon av våra samarbetspartners kan vi komma att dela information om dig inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Namn
 • Adressuppgifter
 • E-postadress
 • Telefonnummer

10. Var förvaras uppgifterna?

Uppgifterna förvaras för Trupayers AB:s räkning i CRM-systemet HubSpot. HubSpot förvarar sina fysiska servar, där din data lagras, utanför EU/EES-området. Den dataöverföring som görs till servrar i tredje land lever upp till reglerna för säker dataöverföring inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR, enligt ramverket Privacy Shield Frameworks som har arbetats fram mellan EU och USA. Mer information om Privacy Shield Frameworks finns att läsa på denna sida: https://www.privacyshield.gov

Uppgifter rörande ditt Trupayers Mastercard samt transaktionsinformation lagras i en Microsoft Azure-miljö som är certifierad enligt PCI DSS. Microsofts servrar finns fysiskt på Irland.

11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

 • Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag.
 • Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. 
 • Du har också rätt att invända mot direktmarknadsföring 
Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering ska du meddela Trupayers AB skriftligt via mejl till: info@trupayers.com. Registerutdrag, rättning eller radering sker så snart det är möjligt, dock senast inom 1 månad från begäran.

12. Kontaktuppgifter till Trupayers AB

Trupayers AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Trupayers AB, Box 7231, 402 35 Göteborg
Telefonnummer: 0757-575800
Organisationsnummer: 559130-2566
Mejladress: info@trupayers.com

Har du andra frågor?

Om du har andra frågor som rör vår cookie policy för TruPayers AB ställ dem till vår kundservice så svarar vi dig så snart vi kan.